Ouderinfo

De werving van leerlingen loopt via de basisschool. Leerlingen krijgen in groep 7 in september een presentatie in de klas.  In de selectie van leerlingen worden huisbezoeken afgelegd om ouders goed te informeren over WeekendKlas en om de wederzijdse verwachtingen helder te maken. Halverwege het jaar worden ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
 
Aanwezigheid

Deelname aan WeekendKlas is niet vrijblijvend, wij verwachten van de leerlingen dat zij er iedere zondag zijn. In totaal zijn dat 60 zondagen. Voor speciale gebeurtenissen kan een leerling vrij krijgen: dat geldt voor maximaal 3 zondagen per schooljaar.

Ouderbetrokkenheid

Ouders leveren een actieve bijdrage aan het programma. Zij worden verwacht bij de opening en afsluiting van het jaar en zijn tijdens het schooljaar welkom in de klas. Ouders wordt regelmatig gevraagd om hun mening over het programma en zij worden zorgvuldig geïnformeerd over de voortgang van hun kind middels een talentenrapport.
Ook is er voor ouders van leerlingen uit groep 8 gelegenheid deel te nemen aan de Voorlichting Cito en Voortgezet Onderwijs op 3 zondagen verspreid over het jaar. Onderwerpen als ' Hoe kan ik mijn kind helpen tijdens de Cito'  en ' Waar moet ik op letten bij de schoolkeuze' worden behandeld. De voorlichtingsreeks eindigt met een quiz tussen ouders en kinderen: Hoe goed kent u uw kind?

Verwachtingen naar ouders

WeekendKlas verwacht van ouders dat zij:

  • hun kinderen stimuleren op zondag naar WeekendKlas te komen;
  • zorgen dat hun kinderen op tijd kunnen komen;
  • aanwezig zijn bij opening, afsluiting en tussentijdse bijeenkomsten;
  • een bijdrage leveren in de vorm van een maaltijd of vervoer;
  • open staan voor een halfjaarlijks gesprek met de jaarcoördinator.
Veiligheid

De jaarcoördinatoren zijn ervaren in het werken met kinderen en hebben een pedagogisch-didactische opleiding afgerond. De klassenassistenten zijn pedagogische studenten van Hogeschool Leiden. Zij vragen een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) bij de gemeente op, dat wij beschouwen als bewijs van betrouwbaarheid.