linksPraktische informatie

Tijd

WeekendKlas is op zondag van 11.00 tot 15.00 uur. Er zijn alleen lessen als er de week daarvoor ook school is geweest. Dus wel de eerste zondag van een schoolvakantie maar niet de tweede, derde of vierde zondag van een schoolvakantie. Voorafgaand aan de les is er van 9.45 tot 10.45 uur huiswerkbegeleiding en taalstimulering voor de leerlingen die dit nodig hebben én willen.

WeekendKlas duurt twee jaar, van halverwege groep 7 tot halverwege de brugklas.

 

Plaats

WeekendKlas is een programma van de stichting JES Rijnland en vindt plaats in het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht.

Soms is de gastles een excursie en gaan de kinderen op bezoek bij een advocatenkantoor of een bakkersschool. Excursies starten altijd gezamenlijk vanaf het Kinderrechtenhuis en worden begeleid door voldoende vrijwilligers. Deze zijn allen in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Programma

WeekendKlas telt 60 lesdagen over een periode van drie jaar. 

Het programma is ingericht aan de hand van thema’s.

 

Plekken

WeekendKlas biedt plaats aan 24 leerlingen per jaargang. Jongeren van een aantal basisscholen in Leiden e.o. worden voorgelicht aan het begin van groep 7. Motivatie van de jongeren is leidend in de selectie van de leerlingen.

 

Kosten

WeekendKlas kost € 2.000,- per jaar, per leerling.

Ouders betalen ieder kalenderjaar een bijdrage van € 125,= exclusief en € 150,= inclusief  extra taalles of huiswerkbegeleiding.

Voor gezinnen met een zeer laag besteedbaar inkomen of op/onder het minimum is er de gelegenheid tot gespreid betalen of een beroep op het minimabeleid van de Gemeente Leiden.

Meekijken

Halverwege elk schooljaar is er een proefles. Data worden aangekondigd tijdens de werving op school en via posters die op school worden opgehangen. Geïnteresseerde leerlingen uit groep 7 kunnen zich aanmelden voor deze lessen. Tijdens de proefles, die van 11.00 tot 15.00 uur duurt is er na afloop gelegenheid voor de ouders om hun vragen te stellen.

Bent u als volwassene geïnteresseerd in WeekendKlas en wilt u graag een keer een bijdrage leveren? Dat kan. Stuur een bericht aan de jaarcoördinator via het contactformulier.

Talentenrapport

Een van de doelen van WeekendKlas is dat iedere leerling zijn/haar persoonlijke kwaliteiten en talenten ontdekt. Middels een talentenrapport volgt WeekendKlas de leerlingen op systematische wijze en legt hiermee vast van welke onderwerpen 'hun hart sneller gaat kloppen'. Het rapport heeft een focus op talentontwikkeling en het maken van een eventuele beroepskeuze en zorgt ervoor dat:

  • De leerlingen optimaal gestimuleerd worden om hun talent te benutten en hun toekomst vorm te geven op basis van hun capaciteiten en ambities;
  • De leerlingen meer naar persoonlijke behoefte begeleid en ondersteund worden;
  • De invulling en uitvoering van het programma optimaal kan worden afgestemd op de persoonlijke behoeften van de leerlingen en de vraag van de groep.

 

Certificaat

Na drie jaar WeekendKlas ontvangt iedere leerling die het volledige programma heeft doorlopen een certificaat. Dit certificaat is geen officieel erkend diploma maar wel veel waard. Het certificaat bewijst dat de leerling leergierig is, doorzettingsvermogen heeft en weet waar zijn/ haar talenten liggen.
Het certificaat biedt toegang tot het alumniprogramma van WeekendKlas en coaching vanuit JES.