links


 

 

Programma

Het programma van WeekendKlas telt 60 zondagen verdeeld over drie schooljaren en is opgedeeld in thema's zoals Recht & Veiligheid of Gezondheidszorg. Ieder thema kent zijn eigen opzet en iedere les zijn eigen invulling.
De jaarcoördinator is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lessen. Zij bereidt samen met de gastspreker de les voor aan de hand van een vast leermodel dat vanuit WeekendKlas wordt aangereikt.
 Ook coacht en begeleidt zij de leerlingen en onderhoudt de contacten met ouders, gastsprekers en het (basis)onderwijs.

Regelmatig gaan de leerlingen erop uit om de lessen op locatie te volgen. Zij bereiden de gastles voor door de mooie woorden door te nemen die bij het thema horen en zich te verdiepen in het CV van de gastspreker en in de organisatie/sector waar deze werkt.


Taalstimulering en huiswerkbegeleiding

Voor leerlingen die het willen is er voorafgaand aan de les een uur taalstimulering. Van 9.45 tot 10.45 uur, voorafgaand aan de les op zondag, besteedt WeekendKlas een uur extra aandacht aan taal. Er wordt gewerkt met het programma Nieuwsbegrip, dat is gericht op het versterken van het begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat. Deelname aan het extra uur taalstimulering is facultatief. Of leerlingen deelnemen wordt bepaald door de motivatie van de leerling en de mening van de ouders en de leerkracht.
In de brugklas kunnen leerlingen dit uur gebruiken om huiswerk te maken. De jaarcoördinator is aanwezig als begeleider.