Alumnibeleid

Na 60 zondagen les is vaak een band ontstaan tussen de leerling en zijn/haar jaarcoördinator. Vanuit JES geldt dat wij de leerlingen graag verder op weg helpen in hun schoolloopbaan en toekomstoriëntatie. En dat wij hun ontwikkeling graag met professionele en persoonlijke aandacht blijven volgen.  Daarom worden leerlingen na afronding van het programma uitgenodigd om deel te nemen aan een aanvullend en verrijkend alumniprogramma.
 
De alumni krijgen de mogelijkheden hun talenten en ambities verder te verkennen middels masterclasses, bedrijfsbezoeken en snuffelstages. En ontwikkelen spelenderwijs hun vaardigheden voor op de arbeidsmarkt zoals zichzelf presenteren, een CV en motivatiebrief opstellen en het benutten van een netwerk.
 
Ook zijn de alumni een ambassadeur voor WeekendKlas. Zij leveren een bijdrage aan het geven van voorlichting op scholen en in buurthuizen. Maar ook bij presentaties voor serviceclubs of donateurs.

Alumniprogramma
Het alumniprogramma bestaat uit een combinatie van:
a)    masterclasses;
b)    verdiepende bedrijfsbezoeken;
c)     huiswerkbegeleiding.

 
Masterclasses

Vier keer per jaar vindt er een masterclass plaats. Alumni kunnen zich hiervoor inschrijven. Persoonlijke ontwikkeling zoals jezelf presenteren, culturele activiteiten zoals een museumbezoek en academische activiteiten zoals een workshop van FNV Jong over het vinden van een geschikte stageplaats wisselen elkaar af.

Verdiepende bedrijfsbezoeken

Het netwerk van WeekendKlas leent zich uitstekend voor snuffelstages en verdiepende bedrijfsbezoeken. Alumni met een bijzondere interesse voor een specifiek beroep of vakgebied koppelen wij persoonlijk aan een van onze gastsprekers om een dag mee te lopen en te ervaren hoe een werkdag er in de praktijk uit ziet. Daarnaast wordt met kleine groepjes geïnteresseerde leerlingen twee- of driemaal per jaar een verdiepend bedrijfsbezoek afgelegd op een doordeweekse dag zodat leerlingen -meer dan op zondag- in de praktijk ervaren hoe een beroep er uit ziet.  

Huiswerkbegeleiding
JES krijgt veel vraag naar huiswerkbegeleiding, niet alleen van leerlingen WeekendKlas en hun ouders. Om tegemoet te komen aan de vraag van deelnemers en zich te oriënteren op de 'markt', wil JES in januari 2016 starten met een beperkt aanbod voor de alumni van WeekendKlas. Dit betekent dat er op zondag, tijdens het ochtendgedeelte van de lessen WeekendKlas, een ruimte beschikbaar is voor de alumni om hun huiswerk te maken onder begeleiding van een alpha en een bèta student. 
Bijzondere gelegenheden

Tot slot worden de alumni uitgenodigd voor de jaarlijkse feestelijke afsluiting van het schooljaar en wanneer WeekendKlas bijzondere gastsprekers ontvangt.