Donateurs & partners

WeekendKlas is een programma van de stichting Jeugd en Samenleving Rijnland.

WeekendKlas is opgericht op initiatief van de stichting St. Maarten en in samenwerking met het ROC Leiden en de Hogeschool Leiden. Ook het basis- en voortgezet onderwijs en de Universiteit Leiden ondersteunen WeekendKlas. De Gemeente Leiden heeft bijgedragen met een startsubsidie.

WeekendKlas wordt gefinancierd door de gemeente Leidsen, diverse fondsen en donateurs.

Donaties variëren per fonds en bedrijf en worden naar wens opgenomen in de communicatie. Inhoudelijke en financiële verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag. WeekendKlas kost € 2.000,- per jaar, per leerling.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan WeekendKlas en  het toekomstperspectief van jongeren verbreden? Meld u aan als donateur!
 

Zij gingen u al voor: