Veelgestelde vragen

 
Extra les in het weekend?

Ja, op 60 zondagen verdeeld over drie schooljaren. Het programma is opgedeeld in thema's zoals bijvoorbeeld Recht & Veiligheid, Stedenbouw, BioScience en Gezondheidszorg. De lessen duren van 10:45  tot 15.00 uur en worden interactief ingevuld. In de vakanties is er geen WeekendKlas.

Waarom wil een kind les in het weekend?

Deze kinderen hebben samen met hun ouders heel goed door, dat ze meer moeten doen dan hun klasgenoten om iets te bereiken waar ze trots op zijn. Ze hebben een onderwijs-achterstand die meestal ook gerelateerd is aan een taalachterstand. Daar willen ze van af.

Is WeekendKlas bedoeld voor allochtone kinderen?

Nee. Elk jaar stellen wij de intake open voor alle kinderen die van huis uit een onderwijsachterstand hebben en daar gedurende 60 weekends wat tegen willen doen. Die onderwijsachterstand is vaak gerelateerd aan een immigratiegeschiedenis van het gezin. Maar dat hoeft niet.

Vormen autochtone kinderen een minderheid?
Een gezin dat kiest voor de WeekendKlas, moet drie semesters lang consequent schoolbezoek inpassen in het gezinsleven. Autochtone gezinnen blijken die opgave veelal moeilijker te vinden dan allochtone gezinnen. Dat gegeven zie je terug in de samenstelling van de klassen.

 

Hoe komt WeekendKlas aan leerlingen?
We hebben contacten met alle basisscholen in Leiden en omgeving. In de praktijk zijn het vrijwel altijd dezelfde scholen van waaruit de instroom plaatsvindt. Dit zijn scholen met verhoudingsgewijs meer leerlingen uit sociaaleconomisch zwakke gezinnen en buurten.

 

Wat zijn de kosten voor deelname?
WeekendKlas wordt gefinancierd door fondsen en donateurs. Van ouders wordt een bijdrage verwacht. Leerlingen die gebruik maken van de huiswerkbegeleiding betalen € 150,=. Leerlingen die geen gebruik maken van de huiswerkbegeleiding betalen € 125,= per schooljaar.

Stichting JES Rijnland vraagt een ouderbijdrage om de binding te vergroten. Met ouders met een zeer laag besteedbaar inkomen en op of onder het minimum maakt JES afspraken over gespreide betaling of vergoeding vanuit het minimabeleid van de Gemeente Leiden.

 

Wat zijn de voertalen tijdens WeekendKlas?
Nederlands, Nederlands en Nederlands.
Van 9.45 tot 10.45 uur, voorafgaand aan de les op zondag, besteedt WeekendKlas een uur extra aandacht aan taal.

 

Intake: komt elk kind in aanmerking?
Uitsluitend kinderen met een onderwijsachterstand komen in aanmerking. Het kind hoeft geen bijzondere leertalenten te hebben. Maar het moet wel willen leren. Ook de ouders moeten echt willen, dat het kind zoveel zondagen serieus aanvullend onderwijs volgt. Elke leszondag moet het kind worden gebracht. Van de ouders wordt een financiële bijdrage gevraagd om het commitment te onderstrepen. Vrijwillig ja. Vrijblijvend nee.

 

Wie staat er voor de klas?
De jaarcoördinator (door de leerlingen aangesproken als juf). Zij heeft een lesbevoegdheid en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 60 lessen. Zij coacht en begeleidt de leerlingen en onderhoudt de contacten met ouders en het (basis)onderwijs. Een klas telt gemiddeld 20 leerlingen.       

 

En bij een gastles?
Deze verzorgt de gastspreker in samenwerking met de jaarcoördinator. Regelmatig gaan de leerlingen erop uit om de lessen op locatie te volgen. Leerlingen bereiden de gastles voor door zich te verdiepen in het CV van de gastspreker en in de organisatie/sector waar deze werkt. De gastspreker bereidt de les voor aan de hand van een vast leermodel dat vanuit WeekendKlas wordt aangereikt.

 

Wat als Weekendklas er niet zou zijn?
Dan zouden nieuwsgierige leerlingen met een beperkt sociaal netwerk niet kunnen ervaren wat ze nu wel meemaken. Dat er in de toekomst kansen voor hen zijn weggelegd. Dat in Nederland een professor, minister, chirurg, ondernemer, enz., serieus naar je vragen luistert en deze beantwoordt als je oprecht ergens in geïnteresseerd bent. Ongeacht je accent of afkomst.

 

Wat wil WeekendKlas bereiken?
Dat leerlingen met een onderwijsachterstand deze wegwerken en op termijn uitgroeien tot zelfstandige mensen. WeekendKlas wil leerlingen steunen om uit te groeien tot voorbeelden, die ook aanspreken binnen het sociale milieu waarin ze zijn opgegroeid. 

De inspirators van morgen inspireren, dat is ons werk.