Missie & visie

Missie

WeekendKlas is bedoeld voor ambitieuze en leergierige jongeren met een beperkt sociaal netwerk.
Zij volgen gedurende drie jaar, vanaf groep 7 tot en met de brugklas, aanvullend onderwijs om hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. WeekendKlas biedt een programma aan dat het perspectief van de jongeren op de eigen toekomst verbreedt. Hun zelfvertrouwen en de motivatie om hun talent te benutten wordt vergroot, evenals de kans op een goede aansluiting bij de maatschappij.

Visie

WeekendKlas kent een eigen pedagogisch-didactische visie waarbij ervaringsleren centraal staat, gebaseerd op het sociaalconstructivisme. Hierbij gaat men ervan uit dat kennis door ieder mens op een eigen wijze geconstrueerd wordt, waarbij  de reacties en opvattingen in de sociale omgeving van invloed zijn op mensen.

Uit deze theorie vloeien twee onderwijsvormen voort; namelijk het adaptief onderwijs en het competentiegericht onderwijs. Het adaptieve onderwijs legt de nadruk op het afstemmen op de behoeftes van de leerlingen. Het competentiegerichte onderwijs draait om het 'leren om te kunnen'.

Concreet worden de lessen bij WeekendKlas vormgegeven aan de hand van de Storyline Approach en het Ervarings Gericht Onderwijs (EGO). WeekendKlas kenmerkt zicht door een open sfeer waarin leerlingen en gastspreker op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarin leerlingen fouten durven maken.

Doelstelling

Na drie jaar WeekendKlas hebben leerlingen:

  • een breder perspectief op de toekomst;
  • meer zelfvertrouwen;
  • meer zicht op het eigen talent;
  • de motivatie om hun talent te benutten;
  • verbeterde sociale vaardigheden;
  • een uitgebreider sociaal netwerk.